Onze data op vrije voeten

Onze data op vrije voeten

Blog door: Enno Meijers

Om de Hack-a-LOD te organiseren in een voormalige gevangenis was aanvankelijk een vrijwillekeurige keuze vooral gebaseerd op praktische redenen. Gaandeweg zijn we echter steeds enthousiaster geworden over deze locatie. Want hoe toepasselijk is het om met digitaal erfgoed materiaal te werken op een unieke fysieke erfgoedlocatie. En is het geen perfecte match om hackers in een eenzame cel met voldoende wifi op water en brood (vooruit koffie, fris en lekkere broodjes…) te zetten?

Maar eigenlijk is het nog mooier want de publiek toegankelijke voormalige gevangenis kan ook gezien worden als een metafoor voor wat veel van ons als Linked Open Data hackers drijft: de data bevrijden uit de silo’s en bunkers waar ze tot nu gevangen worden gehouden. En hoe mooi is het dan om één van de initiatiefnemers van FreeYourMetadata.org, Ruben Verborgh, in de jury van onze Hack-a-LOD te hebben!

Dit is inmiddels alweer derde editie van de Hack-a-LOD en we zijn erg blij dat dit jaar het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ook betrokken is bij de organisatie. Het NDE is een samenwerkingsverband dat zich richt op het vergroten van de maatschappelijk waarde van het erfgoed door het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. Daarvoor werken we onder andere aan het zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk maken van de informatie van bibliotheken, archieven, musea en andere erfgoedinstellingen.

Om erfgoedinformatie echt bruikbaar te maken, volgen we onder meer de Linked Open Data principes die Tim Berners-Lee opgesteld heeft om van het World Wide Web een web van alle verzamelde kennis te maken, een Semantisch Web. Het centrale idee hierachter is om in plaats van alleen webpagina’s te publiceren ook de data zelf in een bruikbare vorm te publiceren. Als we dat doen ontstaat er een wereldwijde en Open Informatie Infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken en aan kan bijdragen. Om dit doel te bereiken moeten we onze publiceren in een dataformaat (RDF) te gebruiken dat door elk systeem te begrijpen is, voorzien van gestandaardiseerde namen (URI’s) voor de ‘dingen’ die we beschrijven en voorzien zoveel mogelijk relevante relaties (linked data).

Erfgoedinstellingen, met de enorme hoeveelheden publieke informatie die ze verzamelen en beheren, kunnen een belangrijke rol spelen voor het realiseren van deze wereldwijde Open Informatie Infrastructuur.  Maar daarvoor moeten ze hun informatie wel in de juiste vorm beschikbaar stellen. In de praktijk blijkt dit allerminst triviaal, veel erfgoedinformatie leeft nog in gesloten systemen, ongepubliceerd of onvindbaar verstopt in het ‘deep web’. En vaak is zelfs de metadata die gemaakt is om deze informatie vindbaar te maken niet eens open of in bruikbare vorm beschikbaar!

Vanuit NDE werken we aan het publiceren van de beschrijvingen van onze collecties in Linked Open Data en aan het zo laagdrempelig mogelijk toegang te bieden tot onze informatie. In vergelijking tot het fysieke domein is toegang tot de informatie vaak lastiger bijvoorbeeld omdat niet alles digitaal beschikbaar is of omdat rechten beperkt zijn voor digitaal gebruik. Voor de optimale vindbaarheid van onze fysieke en digitale collecties moet  de metadata echter wel vrij beschikbaar te zijn. Gelukkig beginnen steeds meer rechthebbenden dit te beseffen, zie bijvoorbeeld het indrukwekkende Linked Open Data werk op dit gebied van Getty (o.a. bekend van de AAT: Art & Architecture Thesaurus).

Voor de Hack-a-LOD hebben we zoveel mogelijk erfgoedinformatie en metadata daarover in Linked Open Data vorm beschikbaar gemaakt, zie de datapagina. We wensen de hackers veel succes met het linken en verbinden van deze informatie met andere informatie of op nieuwe manieren. We zijn benieuwd naar de resultaten!    

Wil je meer weten over Linked Open Data kijk dan ook eens naar dit filmpje van Europeana waarin de principes erg goed worden uitgelegd.

Back to site top