Dataset: Short Title Catalogue Netherlands

Dataset: Short Title Catalogue Netherlands

Wie & Wat

De STCN is een overzicht van boeken en andere werken van Nederland uit de periode 1540-1800. Dit betreft boeken verschenen in Nederland, maar ook Nederlandse boeken verschenen in het buitenland. Sommige van deze boeken zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via Early Dutch Books Online. Andere gedigitaliseerde boeken zijn beschikbaar via Google.

 

Mogelijke toepassingen

De STCN database wordt gebruikt als metadata in diverse zoeksystemen, waaronder Delpher. Deze database kan je koppelen aan EDBO, de NBT boeken , of gebruiken om een beter beeld van de Nederlandse geschiedenis te krijgen soortgelijk aan de ANP nieuwsbulletins.

 

Hoe te gebruiken

De STCN catalogus is toegankelijk via een ingang die op SPARQL (http://openvirtuoso.kbresearch.nl/sparql) draait. De data is tweeledig. Enerzijds is er een geïntegreerde thesaurus, anderzijds zijn er catalogus objecten (boeken, pamfletten, etcetera). Lemma’s uit de thesaurus worden gelinkt aan de boeken. Een lijst van boeken kan gemaakt worden door te filteren op de titels. Per titel zijn er verschillende velden (query), laten we eens kijken naar een brief van Willem III prins van Oranje en koning van Groot-Brittannië (1650-1702) gericht aan de Staten van Zeelant.

Om de thesaurus velden op te halen, kan dit enkel vanuit het SPARQL endpoint. Dit doe je door simpelweg de link te volgen:

select *
WHERE { 
 <http://data.kb.nl/thesaurus/075553910> $p $o 
}
Met als resultaat het volgende overzicht:
Johan Misson was dus de uitgever van de eerder gevonden brief. Wil je boeken uit de STCN koppelen aan andere datasets, gebruik dan het pica nummer. Dat is bij de STCN identifier zoals http://data.kb.nl/catalogus/830834125. In andere datasets is dit ook wel het PPN nummer of P nummer.
Alle informatie over de STCN vind je op  de website van de Koninklijke Bibliotheek .
Back to site top