Algemene voorwaarden

Bij inschrijving verzoeken we iedereen om onderstaande algemene voorwaarden te accepteren, via het aanmeldingsformulier.

De organisatie van de Hack-a-LOD op 11 & 12 november 2016 berust bij 1) de Koninklijke Bibliotheek (hierna: KB), Prins Willem-Alexanderhof 5, 2509 LK Den Haag, en 2) het Netwerk Digitaal Erfgoed (hierna: NDE), p/a Mediapark Boulevard 1, 1217 WE Hilversum.

  1. Algemeen

1.1 In geval je je inschrijft voor deze Hack-a-Lod word je geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden voor deelname, die de KB heeft opgesteld.

1.2 De KB en NDE behouden het recht om de Hack-a-LOD zonder opgave van redenen niet door te laten aan.

  1. Deelname

2.1 Iedereen die deelneemt aan de Hack-a-LOD maakt kans op de hoofdprijs, met uitzondering van werknemers van de KB. KB-werknemers mogen wel meedoen aan de Hack-a-LOD maar hun concepten worden niet beoordeeld door de jury en komen niet in aanmerking voor de hoofdprijs.

2.2 Deelnemers hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

2.3 Om deel te nemen, dienen deelnemers bij hun inschrijving de volgende informatie in te zenden:

  1. zo volledig mogelijk uit te leggen aan wat voor concept zij willen werken.
  2. Welke data zij beogen te gebruiken.
  3. Welke technieken zij voornemens zijn toe te passen.

2.4 Deelnemers moeten zich ingeschreven hebben voor 31 oktober 2016.

2.5 Een commissie van experts beoordeelt de inzendingen en bepaalt welke teams mogen meedoen. Deelnemers horen uiterlijk 8 november of zij geaccepteerd zijn voor deelname. Over de beslissingen van de commissie van experts kan niet worden gereclameerd.

2.6 Deelnemers gaan ermee akkoord om de resultaten van hun werkzaamheden tijdens de Hack-a-LOD te presenteren tijdens het side-event op 12 november 2016.

  1. Rechten & Prijs

3.1 Deelnemers aan de Hack-a-LOD behouden te allen tijden het intellectueel eigendom van de door hen uitgewerkte concepten.

3.2 Software en tools die tijdens de Hack-a-LOD ontwikkeld worden, worden door de deelnemers beschikbaar gesteld voor anderen via een open licentie, die ten minste niet-commercieel hergebruik mogelijk maakt.

3.3 Alle inzendingen worden beoordeeld door een vooraf door de KB en NDE  benoemde jury.

3.4 Over de winnaars kan niet worden gereclameerd.

3.5 Het winnende team krijgt 60 man-uren ondersteuning van KB-werknemers om het concept verder te ontwikkelen, met inachtneming van het volgende:

  1. a) Na bekendmaking van het winnende team wordt gezamenlijk met hen bekeken wat voor ondersteuning gewenst is en worden nadere werk-afspraken gemaakt.
  2. b) Ondanks de ondersteuning door KB-werknemers, blijft het intellectueel eigendom op het uitgewerkte concept bij het winnende team zelf berusten.

3.6 Deelnemers gaan ermee akkoord dat zij tijdens de Hack-a-LOD gefotografeerd en gefilmd worden en gaan akkoord met de (digitale) verspreiding van de resultaten hiervan.

3.7 Deelnemers gaan akkoord met de gebruiksvoorwaarden die horen bij de diverse datasets die voor de Hack-a-LOD beschikbaar gesteld worden. Waar sprake is van restricties ten aanzien van gebruik en verspreiding van de data worden deze gerespecteerd. Zie voor gedetailleerde informatie hierover de beschrijving in de dataset.

  1. Locatie

4.1 Deelnemers verklaren verantwoord om te gaan met de locatie waar de Hack-a-LOD wordt gehouden en met de daar aanwezige apparatuur en andere materiële zaken. Bij beschadiging worden eventuele kosten verhaald op de veroorzaker.

4.2 Deelnemers krijgen de beschikking over een veldbed om te overnachten.

4.3 Deelnemers dienen zelf noodzakelijke spullen mee te nemen om te overnachten, zoals een slaapzak en kussen.

4.4 Deelnemers beseffen dat er op de locatie van de Hack-a-LOD geen douchegelegenheid aanwezig is. Wel zijn er opfrisvoorzieningen.