Aanmelden

Let op, de inschrijving voor deelname aan het open track is inmiddels gesloten!
Hier vind je een overzicht van de geselecteerde deelnemers.

De Hack-a-LOD 2016 kent twee tracks: een open track en een gesloten track waarvoor deelnemers persoonlijk uitgenodigd worden. Aan het open-track mag iedereen meedoen nadat zij zich opgegeven hebben en geselecteerd zijn.