G!DS Bibliotheken

Elke gemeente voorziet haar inwoners van informatie over een breed scala aan onderwerpen en thema’s. Van WMO en jeugd- en gezinszaken tot culturele activiteiten. Hiertoe is het nodig dat zij beschikken over alle relevante informatie over (lokale) organisaties en hun dienstverlening. De Nederlandse openbare bibliotheken beheren een sociale en culturele kaart die in iedere gemeente beschikbaar is. De naam van deze sociale kaart is G!DS. G!DS is een landelijke database en bevat organisatiegegevens op het terrein van onder meer zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie. G!DS-informatie wordt getoond om honderden verschillende websites van bibliotheken, gemeenten, provincies, zorgwijzers en culturele organisaties.

G!DS is een landelijk bibliotheekproduct en juridisch eigendom van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De organisatie is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.

Voor meer informatie over G!DS, zie https://www.gidsvoornederland.nl/

 

RDF bestanden in KB Dataspace

De G!DS collectie is opgenomen in de KB Dataspace, De RDF data bestaat uit 152141 triples onderverdeeld in 8 Classes en 36 properties.