Middeleeuwse Verluchte handschriften

De dataset Middeleeuwse Verluchte handschriften bevat ruim 11.000 verluchtingen (illustraties en versieringen) uit 400 middeleeuwse handschriften. De sets zijn gemaakt in een samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek (8.376 afbeeldingen in 330 manuscripten) en Museum Meermanno-Westreenianum (2.765 afbeeldingen in 70 manuscripten). De website waarop dit materiaal doorzocht kan worden is http://manuscripts.kb.nl/. Hier is ook meer hulp en achtergrondinformatie over het materiaal te vinden.

Voor een uitgebreide beschrijving van de gehele dataset, zie https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/dataservices-en-apis/middeleeuwse-verluchte-handschriften-dataset

 

RDF bestanden in KB Dataspace

De Middeleeuwse Verluchte Handschriften zullen nog worden opgenomen in de KB Dataspace.

 

Ter inspiratie

De Middeleeuwse Verluchte handschriften worden onder andere gebruikt door de Twitterbot @kbbyvanck die gemaakt is door openarchief.org.

Byvanck Twitterbot