Nationale Bibliotheekcatalogus NBC+

De NBC+ is een catalogus met gegevens over titels die in Nederlandse bibliotheken aanwezig zijn voor zover dat publiek gefinancierde bibliotheken betreft. De NBC+ draagt bij aan het optimaliseren van deze toegang én aan de vindbaarheid van deze collecties voor alle soorten gebruikers (leden en niet leden), inclusief speciale doelgroepen zoals leesgehandicapten en kinderen.

De NBC+ is rechtstreeks doorzoekbaar vanuit www.bibliotheek.nl, maar biedt ook de mogelijkheid aan leveranciers en bibliotheken om zelf een gebruikersomgeving (een zogenoemde ‘frontend’) te ontwikkelen die toegang biedt tot de NBC+, of tot deelcollecties daaruit.

Voor meer informatie over de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+), zie https://www.kb.nl/ob/digitale-infrastructuur/nationale-bibliotheekcatalogus-nbc

 

RDF bestanden in KB Dataspace

NBC+ is gebaseerd op verschillende datasets uit GGC, te weten:
1. Titels, van het type

2. De Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA): 2559654 personen
3. Thesauri met onderwerp typering:
De volgende datasets waren als RDF al beschikbaar en zijn geladen in de triplestore in de KB Dataspace.
Omwille van het resolven van IRI’s in deze datasets is gekozen om de domeinnaam
van IRI’s te veranderen in lod.kb.nl :
1. De KB Corporatiethesaurus (108.274)
2. De Brinkmanonderwerpen (14700)
3. De Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting (68757)
4. Nederlandse Basisclassificatie (2141)