Rijksmonumenten.info

rijksmonumenten.info is een initiatief van ab-c media met als doel zoveel mogelijk informatie over rijksmonumenten op locatie beschikbaar te stellen. De gegevens worden gecombineerd uit verschillende bronnen, zoals de Rijksmonumenten Dataset van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Wikipedia. Deze gecombineerde en verrijkte data is beschikbaar via een API onder Creative Commons. Behalve voor de erfgoedsector zijn monumentengegevens interessant voor bijvoorbeeld makelaardij en vastgoed, ruimtelijke ordening en toerisme.

Voor meer informatie over de rijksmonumenten.info dataset, zie http://www.opencultuurdata.nl/wiki/rijksmonumenten/
RDF Bestanden in KB Dataspace
Deze dataset is beschikbaar in de KB Dataspace. De RDF data bestaat uit 1077404 triples onderverdeeld in 6 Classes en 20 properties.