Staten Generaal Digitaal

Staten Generaal Digitaal is een enorme rijke, goed gedocumenteerd dataset die alle Handelingen van de Tweede Kamer bevat (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. Deze zijn te raadplegen via www.statengeneraaldigitaal.nl maar de dataset is ook als geheel beschikbaar. Uitgebreide informatie daarover vind je op https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/dataservices-en-apis/staten-generaal-digitaal

 

RDF Bestanden in KB Dataspace

Voor de hack-a-LOD is de Staten Generaal Digitaal omgezet in RDF en beschikbaar in de KB Dataspace De totale set bestaat uit meerdere type documenten:

De RDF data bestaat uit 24952311 triples, onderverdeeld in 12 Classes classes, en 56 properties.

 

Ter inspiratie

Staten Generaal Digitaal wordt door veel onderzoekers gebruikt. Er zijn dan ook al verschillende applicaties op gebouwd. Twee aansprekende voorbeelden zijn: