STCN

De STCN is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen. Het bestand staat als wetenschappelijk bibliografisch onderzoeksinstrument aan iedereen ter beschikking. Uiteindelijk zal de STCN beschrijvingen bevatten van alle boeken die tot 1800 in Nederland zijn verschenen, en van alle boeken die buiten Nederland in de Nederlandse taal zijn gepubliceerd.

Alle informatie over de STCN vind je op  https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/informatie-infrastructuur-diensten-voor-bibliotheken/short-title-catalogue-netherlands-stcn 

Deze dataset is toegankelijk in RDF via een aparte triplestore. Op de KB website vind je meer informatie over zoeken in de STCN met SPARQL, een uitgebreide handleiding en een aantal zoektips.

STCN Sparql