Organisatie2015

De Hack-a-LOD wordt georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek en Cubiss, in samenwerking met de Brabantse bibliotheken.
Hieronder vind je meer informatie over beide organisaties en hun relatie met Linked Data. 

Vragen? Opmerkingen? 
Stel je vragen via hackalod@cubiss.nl.

Twitter
Volg ons ook op Twitter! @hackalod

 


Cubiss

www.cubiss.nl

Postbus 90114
5000 LA Tilburg

tel. 013 465 67 00

hackalod@cubiss.nl

#hackalod

 

 Source

Cubiss streeft ernaar dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op te doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen (blijven) nemen aan de maatschappij. We organiseren samenwerking en adviseren en begeleiden organisaties, overheden en samenwerkingsinitiatieven die zich bezig houden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Cubiss gelooft daarbij in verbinding en een geïntegreerde aanpak en biedt aantoonbare effectieve oplossingen. 


Koninklijke bibliotheek

www.kb.nl

Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag

De Koninklijke Bibliotheek is de locatie waar de Hack-a-LOD plaatsvindt.

 

 

 Source

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB wil een platform bieden waar mensen en informatie samen komen. De KB maakt hiertoe de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. Onze belangrijkste opgave de komende jaren is de ontwikkeling van een nationale digitale bibliotheek – samen met onze partners in het netwerk.

De KB streeft ernaar om de zichtbaarheid van Nederlandse bibliotheekcollecties te vergroten. Linked Data speelt hierin een belangrijke rol, omdat het bibliotheekinformatie brengt naar de plek waar de meeste mensen zoeken naar informatie: het internet. Zo komt informatie naar de gebruikers in plaats van andersom.  

De KB heeft uiteenlopende succesvolle Linked Data projecten uitgevoerd. Hieruit is onder andere de app “Hier was het nieuws” voortgekomen, waarmee gebruikers door de KB krantencollectie kunnen zoeken op basis van locatie. Daarnaast loopt bij de afdeling Onderzoek op dit moment een project waarin named entities in de full text van de krantencollectie worden gelinkt naar onder andere DBpedia. Lees meer over de Linked Data projecten van de KB op de blog van de afdeling Onderzoek (Engelstalig).

Contactpersonen
Martine Klaassen | martine.klaassen@kb.nl | 06-21862932
Sieta Neuerburg | sieta.neuerburg@kb.nl  | 070-3140958