Organisatie & Contact

De Hack-a-LOD wordt georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB), en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Hieronder vind je meer informatie over beide organisaties en hun relatie met Linked Data.

Contact
Stel je vragen aan een van de volgende personen:
Martine Klaassen | martine.klaassen@kb.nl06-21862932
Annemieke Arendsen  | annemieke.arendsen@den.nl06-23783990

Social media
Volg ons op Twitter via @hackalod
En ook op Facebook.

Organisatie
Het organisatieteam bestaat uit Annemieke Arendsen (NDE), Wilbert Helmus (NDE), Martine Klaassen (KB), Martijn Kleppe (KB), Enno Meijer (KB) & Erma Soechit-Resokario (NDE).

Koninklijke Bibliotheek

KBlogoA_kl300

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB wil een platform bieden waar mensen en informatie samen komen. De KB maakt hiertoe de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. Onze belangrijkste opgave de komende jaren is de ontwikkeling van een nationale digitale bibliotheek – samen met onze partners in het netwerk.

De KB streeft ernaar om de zichtbaarheid van Nederlandse bibliotheekcollecties te vergroten. Linked Data speelt hierin een belangrijke rol, omdat het bibliotheekinformatie brengt naar de plek waar de meeste mensen zoeken naar informatie: het internet. Zo komt informatie naar de gebruikers in plaats van andersom.

De KB heeft uiteenlopende succesvolle Linked Data projecten uitgevoerd. Hieruit is onder andere de app “Hier was het nieuws” voortgekomen, waarmee gebruikers door de KB krantencollectie kunnen zoeken op basis van locatie. Lees meer over de Linked Data projecten van de KB op de blog van de afdeling Onderzoek (Engelstalig).

Netwerk Digitaal Erfgoed
De KB maakt deel uit van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Het NDE is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Er nemen vijf grote landelijke knooppunten deel aan het NDE:

NDE heeft als doel om een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen te ontwikkelen om digitaal erfgoed beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed stimuleert hergebruik van gedigitaliseerd materiaal en heeft een sterke focus op de gebruiker(s).

De Hack-a-LOD valt binnen NDE onder het werkpakket Digitaal Erfgoed Bruikbaar. Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het beter vindbaar maken van (de versnipperde) digitale erfgoed informatie waarbij erfgoedinstellingen ondersteund worden bij het gezamenlijk online aanbieden en gemeenschappelijk gebruiken van collecties.

Wat is het Netwerk Digitaal Erfgoed?

Foto´s website: Erwin van Dijk