Tracks & Challenges

De hack-a-LOD kent twee tracks: een open en een gesloten track.

Aan de open track kan iedereen meedoen die goede ideeën heeft om erfgoedcollecties aan elkaar te koppelen. Voor deze track hebben we een aantal challenges geformuleerd waarvoor we deelnemende teams willen uitdagen om oplossingen te verzinnen. Deze tracks zijn ook leidend in de selectie van de deelnemers en voor de beoordeling van de resultaten door de jury.

Het gaat om de volgende challenges:

  • De kracht van beeld: Veel erfgoedcollecties bevatten prachtige visuele bronnen. Denk aan de collectie van het Rijksmuseum of de Middeleeuwse Verluchte Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. We weten dat veel bezoekers geïnteresseerd zijn in dit soort beeldende bronnen. Maar hoe verbind en presenteer je de rijkdom van deze visuele erfgoedcollecties op zo’n manier dat de bezoekers uitgedaagd worden om de collecties in samenhang met elkaar te verkennen?
  • Waar was het? Erfgoedcollecties bevatten veel informatie over de locatie van het object. Dit staat bijvoorbeeld beschreven in de metadata zoals in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureelerfgoed of in de objecten zelf, zoals in krantenartikelen die beschikbaar zijn in Depher.nl, de ANP Radiobulletins of de Open Beelden Collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hoe kun je op basis van dit soort geografische informatie een applicatie maken die mensen uitdaagt het erfgoed uit hun omgeving te verkennen?
  • Verschillende platforms: Hoewel bij hackathons vaak websites of applicaties ontwikkeld worden, hoeft dat in het geval van de hack-a-LOD zeker niet zo te zijn. Uiteraard is techniek nodig maar je kunt ook denken aan een app voor een smartphone of smartwatch. Of wil je iets maken met Virtual of Augmented Reality? Wellicht is een rondreizende installatie beter geschikt om jouw concept te laten gebruiken? Of denk je aan iets heel anders? Niets is te gek, zolang je duidelijk kunt maken waarom jouw vorm het beste past bij het doel dat jij met jouw toepassing voor ogen hebt.

Voor het gesloten track wordt een selecte groep deelnemers uitgenodigd om de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) te toetsen aan de hand van het thema oorlogsbronnen en de beeldbank Nederlands-Indië. Binnen NDE onder het werkpakket Digitaal Erfgoed Bruikbaar. Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het beter vindbaar maken van (de versnipperde) digitale erfgoed informatie waarbij erfgoedinstellingen ondersteund worden bij het gezamenlijk online aanbieden en gemeenschappelijk gebruiken van collecties. De deelnemers aan het gesloten track doen volledig mee met de Hack-a-LOD en staan ook open voor samenwerking en kennisuitwisseling met de deelnemers van de open track.

Medewerkers van de volgende partijen zullen deelnemen aan het gesloten track: Picturae, Seecr, Spinque & Total Active Media

Picturae

seecr

Spinque

Total Active Media