Over HackaLOD

HackaLOD 2018 is de culturele Linked Open Data Hackathon van 2018, georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed, het Rijksmuseum en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Op vrijdag 9 en 10 februari kan je, tijdens deze 24-uurshackathon, aan de slag om nieuwe apps te maken op basis van data uit collecties van culturele instellingen. Een vakjury bepaalt wie de beste apps hebben gemaakt, en daarmee prijzen winnen. Speciale aandacht gaat uit naar het gebruik van linked data waarmee het mogelijk wordt om diverse collecties te combineren, te verrijken op basis van analyse en op innovatieve wijze te presenteren.

In de sloturen van de HackaLOD wordt een symposium georganiseerd over ‘Culturele Linked Open Data’. Aansluitend presenteren de hackers de apps die ze gemaakt hebben in de 24 uur. Een jury kiest de prijswinnaar. Het publiek van het symposium kiest de publiekswinnaar.

Voorafgaand aan de Hackathon organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed op vrijdag 9 februari overdag een workshop voor deelnemende instellingen en software leveranciers.

Locatie en tijd

Tijd: Vrijdag 9 februari 18.00 tot zaterdag 10 februari 18.00

Locatie: Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126 te Amsterdam

Net als de vorige editie is de locatie weer bijzonder: de monumentale Posthoornkerk van P.J.H. Cuypers in het centrum van Amsterdam. Deelnemers aan de hackathon mogen in het rijksmonument werken in het koor, bij het biechthokje of in de gewelven.

Symposium

Op zaterdag wordt voorafgaand aan de prijsuitreiking van de HackaLOD 2018 een symposium over ‘Culturele Linked Open Data’ georganiseerd.

Tijd: zaterdag 10 februari 15.00-17.00, aansluitend is de prijsuitreiking van de hackathon

Workshop

Voorafgaand aan de Hackathon organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed op vrijdag 9 februari overdag een speciale workshop. Op uitnodiging werken software leveranciers dan samen met één of meer van hun klanten aan specifieke uitdagingen.

Organisatie

HackaLOD 2018 wordt georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed, het Rijksmuseum en de Koninklijke Bibliotheek. Lees meer over het projectteam, de betrokken organisaties en waarom deze partners dit organiseren. De prijzen worden beschikbaar gesteld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Back to site top