Organisatie

De HackaLOD wordt georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed, het Rijksmuseum en de KB, nationale bibliotheek. Hieronder vind je meer informatie over de drie organisaties en hun relatie met Linked Open Data.

Organisatie
Het organisatie/projectteam bestaat uit de volgende personen.
Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed: Wilbert Helmus en Carolien van Zuilekom.
Vanuit het Rijkmuseum: Saskia Scheltjens en Maarten Heerlien.
Vanuit de KB, nationale bibliotheek:  Martine Klaassen, Martijn Kleppe, Enno Meijer en Lex Slaghuis.

Koninklijke Bibliotheek

KBlogoA_kl300

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB wil een platform bieden waar mensen en informatie samen komen. De KB maakt hiertoe de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. Onze belangrijkste opgave de komende jaren is de ontwikkeling van een nationale digitale bibliotheek – samen met onze partners in het netwerk.

De KB streeft ernaar om de zichtbaarheid van Nederlandse bibliotheekcollecties te vergroten. Linked Data speelt hierin een belangrijke rol, omdat het bibliotheekinformatie brengt naar de plek waar de meeste mensen zoeken naar informatie: het internet. Zo komt informatie naar de gebruikers in plaats van andersom.

De KB heeft uiteenlopende succesvolle Linked Data projecten uitgevoerd. Hieruit is onder andere de app “Hier was het nieuws” voortgekomen, waarmee gebruikers door de KB krantencollectie kunnen zoeken op basis van locatie. Lees meer over de Linked Data projecten van de KB op de blog van de afdeling Onderzoek (Engelstalig).

 

Netwerk Digitaal Erfgoed


Steeds meer erfgoedinstellingen werken samen aan het verbeteren van de zichtbaarheid en een duurzame toegankelijkheid van digitaal erfgoed in Nederland. Dit samenwerkingsverband heet het Netwerk Digitaal Erfgoed en is ontstaan uit een initiatief van vijf landelijke erfgoedinstellingen en het ministerie van OCW:

Resultaten van het Netwerk Digitaal Erfgoed bestaan onder andere uit software en tools, databronnen, richtlijnen, documentatie en kennis waarmee de toekomst van ons digitaal erfgoed geborgd kan worden en waardoor de digitale collecties optimaal gebruikt kunnen worden in publieksdiensten.

De HackaLOD valt binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed onder het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar. Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het beter vindbaar maken van (de versnipperde) digitale erfgoed informatie, waarbij erfgoedinstellingen ondersteund worden bij het gezamenlijk online aanbieden en gemeenschappelijk gebruiken van collecties. De toepassing van Linked Open Data is een van de uitgangspunten van Digitaal Erfgoed Bruikbaar.

 

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland voor de wereld. Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst. Het museum streeft ernaar om aan de hand van de collectie kunst en geschiedenis betekenis te geven voor een zo breed mogelijk publiek.

De collectie van het Rijksmuseum telt zo’n 1,1 miljoen museale objecten. Een groot deel daarvan is online vindbaar en bruikbaar gemaakt. Van ruim 300.000 objecten is momenteel een digitale reproductie in hoge resolutie en een rijke set objectgegevens beschikbaar en dit aantal groeit nog altijd gestaag. Vanuit de sterke overtuiging dat de collectie van ons allemaal is heeft het Rijksmuseum deze content in het publieke domein geplaatst, vrij voor iedereen om te gebruiken.

Het Rijksmuseum is sinds lange tijd regelmatig betrokken bij projecten rondom Linked Open Data, zoals MultimediaN e-culture, het CATCH-project STITCH en AGORA. Meest recent was het museum partner in het COMMIT-project SEALINCMedia, dat de semantische annotatietool Accurator opleverde. Ook in de toekomst blijft het Rijksmuseum investeren in de toepassing van LOD als middel om de kennis over de eigen collectie te verdiepen en verbreden.

Back to site top