Side Event – Symposium ‘Een web van Erfgoeddata’

Wil je meer weten over de mogelijkheden van linked data voor erfgoedinstellingen, bibliotheken en het bedrijfsleven? Of nog beter gezegd: hoe komen we gezamenlijk tot een web van erfgoeddata? Ben je nieuwsgierig hoe een hackathon eruit ziet in een voormalige gevangenis? En wil je weten waar tijdens de Hack-a-LOD keihard aan gewerkt is?

Kom dan naar het side-event met het thema ‘Een web van Erfgoeddata’ dat we tegelijk met de Hack-a-LOD organiseren op zaterdag 12 november in de Kerkzaal van voormalig gevangeniscomplex De Vrije Wolf. Dankzij partners CLICKNL Cultural Heritage & CLARIAH kun je dit symposium, inclusief lunch & rondleiding door de Vrije Wolf kosteloos bijwonen. Gezien de beperkte capaciteit is het verstandig je zo spoedig mogelijk aan te melden.

Tijdens het symposium zijn er vier hoofdsprekers:: Herbert Van de Sompel, Thom Hoffman, Wouter Beek & Lily Knibbeler.

Herbert van de Sompel

Computerwetenschapper Herbert Van de Sompel werkt bij het Amerikaanse Los Alamos National Laboratory (LANL) van de Amerikaanse overheid waarin hij onder andere de mogelijkheden bestudeert van het opslaan en toegang tot versies van linked datasets. Momenteel is hij visiting professor bij KNAW instituut DANS. Voor meer informatie over Herbert, zie zijn website en dit uitgebreide interview met hem op de website van Informatie Professional.

De slides van de lezing van Herbert Van de Sompel kun je hier in ppt downloaden.

 

Thom Hoffman

Acteur en fotograaf Thom Hoffman werkt al een poos aan het project ‘Kromo Blanda – Perspectieven op Nederlands-Indie’. Hiermee beoogt hij meerdere (beeld) collecties van verschillende erfgoedinstellingen te koppelen die materiaal bevatten uit Nederlands-Indië. Voor meer informatie daarover, zie dit item bij Nieuwsuur en hieronder het gesprek dat Thom had RTL Late Night.

 

Wouter BeekComputerwetenschapper Wouter Beek is als PhD student verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  Hij is ontwikkelaar van het grootste open applicatie platform voor Linked Open Data: de LOD Laundromat dat meer dan 38 miljard doorzoekbare feiten bevat.  Daarnaast is Wouter co-founder van de startup Triply die grootschalige Linked Data oplossingen voor bedrijven en overheidsinstanties levert.

De slides van de lezing van Wouter Beek kun je hier downloaden.

 

Lily Knibbeler voor het personeelsblad Rotonde nummer 2 jaargang 2015

Historica Lily Knibbeler werkt bij de Koninklijke Bibliotheek aan de nationale bibliotheek van de toekomst, waar lezers van alle leeftijden en met uiteenlopende ambities en mogelijkheden via het geschreven woord slimmer, vaardiger en creatiever kunnen worden. Als algemeen directeur van de KB geeft zij leiding aan de meer dan driehonderd KB’ers die hier elke dag aan werken en bouwt ze verder aan het netwerk van bibliotheken dat bijdraagt aan deze toekomst.

De slides van de lezing van Lily Knibbeler kun je hier in pdf downloaden.

 

 

Informatie symposium

Terwijl de programmeurs de laatste uren doorbrengen in hun cel, begint om 10 uur het symposium waarin sprekers met verschillende achtergronden hun ervaringen, visie en wensen van Linked Data delen.

Aan bod komen de volgende vragen:

 • Hoe komen we met gebruik van linked data tot een web van erfgoeddata?
 • Wat kunnen erfgoedinstellingen & bibliotheken met linked data?
 • Wat worden de toekomstige mogelijkheden van linked data?
 • En (hoe) kun je geld verdienen met linked data?

Aan het einde van het symposium presenteren de teams die deelnemen aan de Hack-a-LOD de resultaten van hun werk en wordt de winnaar bekend gemaakt van het open track. Daarnaast kunnen bezoekers aan het symposium deelnemen aan een rondleiding en een krijgen een uniek inkijkje in de geschiedenis van de oud-gevangenis (meer informatie hieronder). Deze rondleidingen vinden voor en na het symposium plaats.

 

Aanmelding

Deelname aan het symposium & de rondleiding is gratis, vanwege de beperkte capaciteit is aanmelding verplicht via dit formulier op de website van de Koninklijke Bibliotheek: https://www.kb.nl/aanmeldformulier-side-event-hack-a-lod-2016 

Vrijewolf2klein

 

Programma

Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

09.00 uur Rondleiding 1 door De Vrije Wolf 

09.30 uur Ontvangst overige bezoekers symposium

10.00 uur Start symposium

10.10 uur Wat is een Web van Erfgoeddata? – Lily Knibbeler. Slides

10.30 uur Pionier van een Web van Erfgoeddata – Herbert Van de Sompel. Slides

11.00 uur Gebruiker van een Web van Erfgoeddata – Thom Hoffman in gesprek met Wilbert Helmus & Martijn Kleppe

11.20 uur Bouwer van een Web van Erfgoeddata – Wouter Beek. Slides

11.50 uur Zichtbaar maken van een Web van Erfgoeddata (resultaten gesloten track) – Enno Meijers & Wilbert Helmus. Slides 

12.05 uur Digitaal Erfgoed op de Reinwardt Academie – Simone Stoltz. Slides

12.15 uur Lunch

12.40 uur Pitches resultaten open track

13.30 uur Juryberaad & publieksstemming

13.45 uur Bekendmaking winnaars Hack-a-LOD

14.00 uur Einde

14.1o uur Rondleiding 2 door De Vrije Wolf (volgeboekt)

 

Rondleiding voormalige gevangeniscomplex De Vrije Wolf

Voorafgaand en na afloop van het side-event kan je (gratis) deelnemen aan een rondleiding door het voormalige gevangeniscomplex De Vrije Wolf. Je hoort dan het verhaal van bolwerk Wolvenburg, de gevangenis Wolvenplein en de historie van het gevangeniswezen tussen 1856 en heden in Nederland. Je bezoekt met een gids de verschillende bouwdelen (inclusief cellen) van het complex en hoort het verhaal van het gevangenisregiem van een Strafgevangenis uit 1856 tot een Huis van Bewaring anno nu.

 

Adresgegevens:

De Vrije Wolf

Wolvenplein 27

3512 CK Utrecht

www.devrijewolf.nl

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: Vanaf bushalte Janskerkhof is de Vrije Wolf 7 minuten lopen. Pak vanaf Centraal bus 7, 8, 27, 55, 77.

Parkeren: bij de Vrije Wolf is zelf geen parkeergelegenheid. De dichtstbijzijnde parkeergarage is in de Kruisstraat.

 

Meer achtergrondinformatie

 • Meer over de unieke locatie van het symposium: voormalig gevangeniscomplex De Vrije Wolf in dit bericht op onze website en zie deze website van Stadsdorp Wolvenplein die bijzondere verhalen bevat uit verleden, heden en toekomst van de gevangenis: www.bajesverhalen.nl
 • Meer over Herbert Van de Sompel kun je lezen op zijn Wikipedia lemma. Op Wikipedia vind je ook meer informatie over het Memento project waar hij aan werkt.
 • Meer over het project van Thom Hoffman kun je hieronder bekijken in het interview bij RTL Late Night:
 • Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door CLICKNL & CLARIAH.

  CLICKNL Cultural Heritage is een van de zes innovatienetwerken onder de Topsector Creatieve Industrie. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die sinds 2012 wordt uitgevoerd. De samenwerking tussen erfgoedinstellingen, onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. Voor meer informatie zie www.clicknl.nl/culturalheritage

  CLICKNL-cultural heritage logo

  CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) ontwikkelt een digitale infrastructuur die grote verzamelingen data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke gebieden bij elkaar brengt. Het project wordt door NWO gefinancierd uit de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten voor de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten en het opleiden van wetenschappers. Zo kunnen geesteswetenschappers – van historici, letterkundigen en archeologen tot taalkundigen, spraaktechnologen en mediawetenschappers – discipline-overschrijdende vragen onderzoeken over bijvoorbeeld cultuur en maatschappelijke verandering. Voor meer informatie over CLARIAH, zie www.clariah.nl & onderstaand filmpje:
  CLARIAH_logoT