thesaurus

Thesauri toepassen in SPARQL

Thesauri toepassen in SPARQL

In menig SPARQL endpoint wordt data verrijkt en geharmoniseerd via thesauri. Met deze eenvoudige voorbeelden…

Back to site top