Amsterdams Erfgoed

Adamlink is een Adamnet project, dat Amsterdamse collecties (en collecties Amsterdam betreffend) beter wil verbinden.

Het projectteam, waarin vertegenwoordigers van onder andere OBA, Stadsarchief, IISG, Atria, UB en Amsterdam Museum zitten, kijkt hoe de technische infrastructuren beter op elkaar aangepast kunnen worden, maakt collectiedata beschikbaar in standaard RDF formaat, probeert binnen collecties gebruikte termen en ontologieën op elkaar aan te sluiten en werkt aan referentiedatasets die als verbindingspunten tussen collecties kunnen fungeren.

Stichting AdamNet biedt een SPARQL-endpoint aan waarin de metadata van enkele Amsterdamse erfgoedcollecties gezamenlijk doorzoekbaar is. Zo vind je er de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam (waaronder 400.000 foto’s, tekeningen en bouwtekeningen), een collectie van het Amsterdam Museum (met ruim 120.000 objecten: van schilderijen tot theelepeltjes) en ongeveer 20.000 publicaties over Amsterdam uit de collectie van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.

Je kunt de dataset bestuderen door linken te volgen en er is ook de plek bereikbaar die het mogelijk maakt om eens een SPARQL-query uit te proberen.

Bron: http://blogadamlink.nl/het-project/  & http://blogadamlink.nl/

Back to site top