Geheugen van Nederland

Pioniersfotografie uit Nederlands-Indië. Een collectie van Bijzondere Collecties Leiden         

Graph: http://lod.kb.nl/gvn/pkl01/ Sparql endpoint: http://lod.kb.nl/sparql

De collectie bevat 4500 foto’s die betrekking hebben op het voormalig Nederlands-Indië in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Professionele fotografen maakten opnames van de meest uiteenlopende onderwerpen. De vele reis- en familiealbums verhalen vooral van “tempo doeloe”, de koloniale hoogtijdagen. Vermeldenswaard is het album dat werd uitgegeven ter gelegenheid van de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs in 1931.

Zie ook:
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Pioniersfotografie+uit+Nederlands-Indi%C3%AB

 

Topografie van Nederland. Een collectie van Bijzondere Collecties Leiden.

Graph: http://lod.kb.nl/gvn/ubl01/ Sparql endpoint: http://lod.kb.nl/sparql

In de Universiteitsbibliotheek Leiden bevindt zich één van de grootste verzamelingen Nederlandse topografische prenten en tekeningen. De meeste topografisch-historische atlassen – doorgaans bewaard in regionale of gemeentelijke archieven – concentreren zich op een specifieke stad of regio. De topografische collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden is één van de weinige in Nederland waarin het hele land vertegenwoordigd is.

De nadruk ligt op topografie van steden, waaronder stadsprofielen en afbeeldingen en plattegronden van kerken, raadhuizen, stadspoorten, bruggen en andere gebouwen. Daarbij zijn Leiden en Amsterdam het sterkst vertegenwoordigd. In de collectie bevinden zich verder prenten en tekeningen van dorpen, kloosters, kastelen, buitenplaatsen en landgoederen naast historieprenten en afbeeldingen met archeologische vondsten, waterstaatkundige werken, grafmonumenten en landschappen.

Het grootste deel van deze gedigitaliseerde collectie bestaat uit prenten; de meeste daarvan etsen en kopergravures. Andere veel voorkomende druktechnieken zijn lithografieën (steendrukken) en houtsneden, en in mindere mate ook houtgravures, staalgravures, mezzotinten en foto’s. Daarnaast worden meer dan 2.000 tekeningen getoond. De oudste stukken zijn zestiende-eeuws, de meeste dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Ook is er twintigste-eeuwse materiaal te zien.

Zie ook:
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Topografie+van+Nederland

 

Koloniale wereldtentoonstellingen. Een collectie van Tropenmuseum.

Graph: http://lod.kb.nl/gvn/kit01/ Sparql endpoint: http://lod.kb.nl/sparql

De collectie Koloniale Wereldtentoonstellingen bestaat uit voorwerpen die tussen 1870 en 1940 in Nederlands-Indië verzameld zijn.

Indië werd in die tijd als een vanzelfsprekend onderdeel van Nederland beschouwd. De verzameling had tot doel de kennis van dit uitheemse gebied te vergroten. Tijdens koloniale wereldtentoonstellingen kon een groot publiek ermee kennismaken. Duidelijk was hoe Nederland naar Indië keek. En daarmee ook hoe het zichzelf zag of wilde zien.

Zie ook:
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Koloniale+wereldtentoonstellingen

 

Nederlands-Indië in foto’s, 1860-1940. Een collectie van Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde.

Graph: http://lod.kb.nl/gvn/kitlv/ Sparql endpoint: http://lod.kb.nl/sparql

De hoogtijdagen van het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) speelden zich ongeveer rond 1900 af. Gebieden buiten Java werden onder Nederlands bestuur gebracht en de economie werd verregaand gemoderniseerd. Er werd ook nagedacht over het lot van de inheemse bevolking en het belang daarvan voor de verhouding tussen Nederlanders en inheemsen (Indonesiërs).

De collectie toont bijna 3000 foto’s uit de periode 1860-1940. Ze zijn meestal gemaakt door beroepsfotografen die naast portretten, groepsfoto’s, huizen en bedrijven ook landschappen en het straatleven fotografeerden. Sommige fotografen gingen zelfs op reis om Nederlands-Indië in al zijn aspecten vast leggen.

Zie ook: http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Nederlands-Indi%C3%AB+in+foto’s,+1860-1940

Back to site top