IISG Collecties

De collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) wordt tot de belangrijkste sociaaleconomische historische collecties ter wereld gerekend. De collectie omvat zo’n vijftig kilometer, gaat terug tot de vroegmoderne periode en bestaat uit archief, gedrukt materiaal, beeld- en geluidsmateriaal en data. De focus heeft altijd gelegen op arbeid en arbeidsrelaties, maar sinds de jaren zestig zijn ook sociale bewegingen in bredere zin verworven.

In het laatste decennium is het collectioneren meer expliciet geplaatst binnen het kader van grote sociaaleconomisch-historische onderzoeksvragen naar de mondiale ontwikkeling van arbeidsverhoudingen en ongelijkheid, waarbij de economische invalshoek van het verzamelen aan relevantie heeft gewonnen. De IISG collectie is ook te raadplegen via: https://search.socialhistory.org/ De onderzoeksdatasets zijn ook beschikbaar op: https://datasets.socialhistory.org/ Veel beeldmateriaal is gedigitaliseerd. In de linked data is ook de link opgenomen naar de persistent identifiers van de digitale objecten.

Het IISG heeft in de meeste gevalen geen auteursrecht, maar wel toestemming de digitale objecten te publiceren via een persistent identifier in een beperkt formaat. Deze link beginnend met http://hdl.handle.net/10622/ en eindigend met ‘level3’ kan gebruikt worden. Elke andere manier van publiceren, kopiëren of bewerken valt onder de auteurswet en daarvoor is toestemming van de rechthebbende nodig.

Alle collectiedata van het IISG zijn omgezet naar linked data. Dat bestaat uit:

  • collection: beschrijvingen van boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidmateriaal
  • sor: beschrijvingen van digitale objecten en hun persistent identifiers
  • archive: top-level beschrijvingen van archiefcollecties (geen inventarissen)
  • dataverse: beschrijvingen van onderzoeksdatasets (niet de data zelf)

Overige informatie: Om de data te leren kennen is het nuttig om eerst de voorbeeld resources te bekijken die op de homepage voor iedere dataset aanklikbaar zijn. Bijvoorbeeld de resources op deze pagina: https://druid.datalegend.net/Hack-a-LOD/iisg-kg Naast de data browser kan ook de data tabel gebruikt worden (beiden beschikbaar vanaf het dataset-specifieke menu aan de linkerkant van het scherm).

Omvang 20.837.889 statements
Contactpersoon Eric de Ruijter (edr@iisg.nl)
Download https://druid.datalegend.net/Hack-a-LOD/iisg-kg/download.nt
https://druid.datalegend.net/Hack-a-LOD/iisg-kg/download.trig
Rest-API https://api.druid.datalegend.net/
Sparql https://druid.datalegend.net/Hack-a-LOD/iisg-kg/services/endpoint
Graphs https://iisg.amsterdam/graph/archive
https://iisg.amsterdam/graph/collection
https://iisg.amsterdam/graph/dataverse
https://iisg.amsterdam/graph/loc-schema
https://iisg.amsterdam/graph/sor
https://iisg.amsterdam/graph/viaf-connections
https://iisg.amsterdam/graph/vocab
Back to site top