Organisatie

De HackaLOD wordt georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek, het KNAW Humanities Cluster en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hieronder vind je meer informatie over de drie organisaties en hun relatie met Linked Open Data.

Organisatie
Het organisatie/projectteam bestaat uit de volgende personen.
Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed: Wilbert Helmus, Enno Meijers, Lois Muller, Elisabeth Wiessner, Esther Hoppenbrouwers.
Vanuit het KNAW: Bram van den Hout en Lodewijk Petram.
Vanuit de KB, nationale bibliotheek: Enno Meijers en Roosmarijn de Groot.
Vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: Joris van Ballegooien en Anneloes van der Leun.

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) wil een platform bieden waar mensen en informatie samen komen. De KB maakt hiertoe de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. Onze belangrijkste opgave de komende jaren is de ontwikkeling van een nationale digitale bibliotheek – samen met onze partners in het netwerk.

De KB streeft ernaar om de zichtbaarheid van Nederlandse bibliotheekcollecties te vergroten. Linked Data speelt hierin een belangrijke rol, omdat het bibliotheekinformatie brengt naar de plek waar de meeste mensen zoeken naar informatie: het internet. Zo komt informatie naar de gebruikers in plaats van andersom.

De KB heeft uiteenlopende succesvolle Linked Data projecten uitgevoerd. Hieruit is onder andere de app “Hier was het nieuws” voortgekomen, waarmee gebruikers door de KB krantencollectie kunnen zoeken op basis van locatie. Lees meer over de Linked Data projecten van de KB op de blog van de afdeling Onderzoek (Engelstalig).

Netwerk Digitaal Erfgoed

Steeds meer erfgoedinstellingen werken samen aan het verbeteren van de zichtbaarheid en een duurzame toegankelijkheid van digitaal erfgoed in Nederland. Dit samenwerkingsverband heet het Netwerk Digitaal Erfgoed en is ontstaan uit een initiatief van vijf landelijke erfgoedinstellingen en het ministerie van OCW:

Resultaten van het Netwerk Digitaal Erfgoed bestaan onder andere uit software en tools, databronnen, richtlijnen, documentatie en kennis waarmee de toekomst van ons digitaal erfgoed geborgd kan worden en waardoor de digitale collecties optimaal gebruikt kunnen worden in publieksdiensten.

De HackaLOD valt binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed onder het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar. Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het beter vindbaar maken van (de versnipperde) digitale erfgoed informatie, waarbij erfgoedinstellingen ondersteund worden bij het gezamenlijk online aanbieden en gemeenschappelijk gebruiken van collecties. De toepassing van Linked Open Data is een van de uitgangspunten van Digitaal Erfgoed Bruikbaar.

Back to site top