Workshop

Voorafgaand aan de Hackathon organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed op vrijdag 9 februari overdag een speciale workshop. Op uitnodiging werken software leveranciers dan samen met één of meer van hun klanten aan een specifieke uitdaging op het gebied van ons gedroomde scenario: het gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie.

Linked data een van de drijvende ‘krachten’ achter de uitwerking van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed (2015). Sindsdien werken de partners en softwareleveranciers in het Netwerk Digitaal Erfgoed onder meer aan de implementatie van linked data, om zo te komen tot een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Door erfgoedinformatie te publiceren als linked data wordt het hergebruik van de informatie gestimuleerd en wordt het makkelijker om bronnen met elkaar te verbinden en meer contextinformatie te kunnen bieden.

Tijdens de workshop werken 10 ‘teams’ met elkaar werken aan uitdagingen, zoals verrijking bij de bron, publicatie van LOD vanuit de bron en gebruiksmogelijkheden van Linked Data Fragments. De Werkgroep Termennetwerk werken aan de uitwerking van het ‘wie’ en het ‘waar’ in het Termennetwerk. Met elkaar en met de leveranciers. Download het programma hier.

Voor wie dit handig vindt hebben we tijdens de workshops een Slack kanaal beschikbaar voor het delen van informatie of het stellen van vragen. Meld je aan om Hackalod2018.slack.com en meld je aan bij #nde_workshops.

De workshop eindigt aan het einde van de vrijdag. Aansluitend gaat de 24 uurs Hackathon van start, en eindigt met het symposium op zaterdag 9 februari.

Neem voor meer informatie contact op met Wilbert Helmus via wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl

 

 

 

 

Back to site top