Datasets

Voor de HackaLOD 2019 is een mooie collectie datasets samengesteld. We hebben zoveel mogelijk voorbeelden van het gebruik van de verschillende datasets bij elkaar gezet op de demo omgeving van NDE en zullen dit in de komende weken verder uitbreiden.

Tutorials

Wil je meer weten over Linked Data en SPARQL-queries, bekijk dan de tutorials. Deze tutorials zijn gemaakt om de beginnende gebruiker van SPARQL-queries op weg te helpen of als referentie om kennis op te frissen.

Beschikbare datasets en data stories


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Toelichting:    Informatie over o.a. monumenten, archeologische vondsten.
Platform:         LOD Platform RCE
Data stories:   Data Stories HackaLOD 2019


Koninklijke Bibliotheek

Toelichting:       Nationale Bibliografie en andere bibliografische sets (thesauri, alba amicorum, STCN, centsprenten).
Platform:         LOD Platform KB
Data stories:   Data Stories HackaLOD 2019


Geheugen van Nederland

Toelichting:       Fotoverzamelingen over Nederlands-Indië uit de Geheugen van Nederland collecties.
Platform:          
LOD Platform NDE (GvN)
Data stories:     Data Stories HackaLOD 2019


Stichting Omroep Muziek

Toelichting:       Bladmuziek uit Muziekschatten, het archief van de Stichting Omroep Muziek.
Platform:           LOD Platform SOM
Data stories:   Data Stories HackaLOD 2019


Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Toelichting:    Boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidmateriaal.
Platform:        LOD Platform IISG
Data stories:   Data Stories HackaLOD 2019


CLARIAH-Sociale Geschiedenis (WP4)

Toelichting:    Landsgrenzen, gemeente grenzen, volkstellingen, historische beroepen, munten en munthuizen.
Platform:        LOD Platform (CLARIAH-WP4)
Data stories:  Data Stories HackaLOD 2019


Adamlink (Adamnet)

Toelichting:    Collecties van Amsterdamse erfgoedinstellingen: foto’s, tekeningen, boeken, schilderijen & objecten over Amsterdam verbonden via straten, gebouwen, wijken en personen.
Platform:        LOD Platform (Adamlink)
Data stories:  lab.adamlink.nl


Koninklijke Bibliotheek

Toelichting:    Tijdelijk LOD datasets (o.a. ANP, EDBO)
Platform:        LOD Platform NDE (KB)
Data Stories:  Data stories HackaLOD 2019


Nationaal Museum voor Wereldculturen

Toelichting:    Beschrijvingen van objecten uit de hele wereld.
Platform:        NDE LOD Platform
Data stories:  Data stories HackaLOD 2019


Rijksmuseum

Toelichting:    Collectie van het Rijksmuseum met 250.000 objectbeschrijvingen (experimenteel).
Platform:        NDE LOD Platform
Data stories:  Data stories HackaLOD 2019


RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Toelichting:     RKDartists& is een database met biografische gegevens van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars van de middeleeuwen tot heden.
Platform:         LOD Platform NDE
Data stories:   Data Stories HackaLOD 2019


Kadaster Data Science Labs

Toelichting:    De Labs omgeving van het Data Science Team van Kadaster
Platform:       
Data Stories: 
Kadaster Labs


Netwerk Oorlogsbronnen

Toelichting:    Gebeurtenissen, plaatsen, begrippen en objecten over de Tweede Wereldoorlog – WO2 Thesaurus Netwerk Oorlogsbronnen.
Platform:        WO2_Thesaurus


Biographynet

Toelichting:    Approximately 125,000 biographies from a variety of Dutch biographical dictionaries – BiographyNet.
Platform:        LOD BiographyNet


Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Toelichting:    Concepten die het cultureel erfgoedveld in Nederland beslaan – Cultuurhistorische Thesaurus
Platform:        Cultuurhistorische Thesaurus


Het Utrechts Archief

Toelichting:    Beeldcollectie van Het Utrechts Archief (experimenteel)
Platform:        CLARIAH LOD Platform


Overige bronnen

Erfgeo.nl
ErfGeo.nl biedt een gestandaardiseerde lijst van plaatsen voor Nederlandse erfgoedinstellingen. De lijst helpt instellingen hun erfgoedcollecties geografisch doorzoekbaar te maken, naast de bestaande tekst en beeld gebaseerde zoekmogelijkheden. ErfGeo.nl bevat ruim 15,7 miljoen historische plaatsen, bestuurlijke eenheden, straten, adressen en gebouwen, van landsgrens tot buurtschap uit de periode 1500 tot nu.

Netwerk Oorlogsbronnen Open Data Register
Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in de bronnen uit en over de Tweede Wereldoorlog die door ruim 470 instellingen in Nederland beheerd worden.  Het NOB Open Data Register bevat de oorspronkelijke bronnen en API’s die het NOB gebruikt om zijn collectieportal te vullen. Tevens bevat dit register de data van de verschillende partners, verrijkt met thesaurustermen. Tot slot bevat iedere dataset een bestand met de links tussen objecten in een collectie en de WO2 thesaurus: de Linked Open Data. Op dit moment bevat het register 59 datasets. – Netwerk Oorlogsbronnen Open Data Register

Collectie Nederland
Collectie Nederland. Bij de Collectie Nederland zijn meer dan 90 collecties van musea en andere cultuurinstellingen aangesloten. In totaal levert dat meer dan 3.3 miljoen objecten op, allemaal doorzoekbaar in één website. Het systeem van de Collectie Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor digitale presentatie van collecties: Europeana.
Lookup: http://data.collectienederland.nl/
Api: http://data.collectienederland.nl/api/search/v1/
Sparql: http://data.collectienederland.nl/snorql

Andere relevante Linked Data bronnen:

Dataset leveren?
Heb je ook interessante Linked Datasets beschikbaar? Dan zijn we daar erg in geïnteresseerd! Neem rechtstreeks contact op met Enno Meijers (enno.meijers@kb.nl) of Wilbert Helmus (wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl)

Bronvermelding afbeelding: To my illustrious friend Sir William Crookes of whom I always think and whose kind letters I never answer! Nikola Tesla June 17, 1901. Wellcome Collection. CC-BY.

Back to site top