Deelnemen

Voor wie?

Voor programmeurs, ontwikkelaars, data analisten, data journalisten, UX-designers en iedereen die met data nieuwe toepassingen kan en wil gaan maken. Designers en (digitale) kunstenaars zijn ook van harte welkom om een creatieve draai te geven aan de toepassingen die worden gebouwd.

Waar?

Verspreid, bij verschillende erfgoedinstellingen in Nederland.

Challenge

Deelnemers worden uitgedaagd om applicaties te ontwikkelen die gebruik maken van minimaal twee erfgoedcollecties of relevante andere informatiebronnen (voor suggesties van datasets zie de pagina ‘Datasets’). De collecties worden met behulp van linked data technieken met elkaar verbonden, waarbij het voor de gebruiker van de applicatie niet nodig is om linked data te begrijpen. We dagen ontwikkelaars uit om bij voorkeur de datasets van het Netwerk Digitaal Erfgoed te gebruiken, maar je staat vrij om ook andere datasets te gebruiken.

Je bent geheel vrij in het type applicatie dat je wilt maken, evenals de periode of de collecties die je wilt gebruiken. Bouw dus gerust een app, een Virtual Reality toepassing, visualisatie, chatbot, game, installatie of wat jij ook maar wilt. De enige voorwaarde die wij hebben, is dat je gebruikt maakt van minimaal 2 met elkaar verbonden linked datasets of relevante andere informatiebronnen.

De jury zal letten op noviteiten het gebruik van linked data waarmee het mogelijk wordt om diverse collecties te combineren, te verrijken op basis van analyse en op innovatieve wijze te presenteren.

Voorinschrijven

Teams gaan dit jaar aan de slag bij verschillende erfgoedinstellingen in het land. Zo kunnen deelnemers werken op een locatie waar een fysieke verbinding is tussen de data op het scherm en het erfgoed dat zich letterlijk onder hun voeten bevindt. De teams en de organisatie van de HackaLOD staan daarbij online met elkaar in verbinding voor het uitwisselen van ideeën, expertise of even bijpraten.

Na inschrijving gaan we teams en locaties met elkaar marchen, uiteraard in samenspraak. Daarom werken we dit jaar met een voorinschrijving. Mocht je al ideeën hebben of weten met welke data je aan de slag wilt gaan, laat het ons weten. Wij gaan ons best doen om de instelling die de data beheert als locatie te regelen.

Heb je interesse om mee te doen? Laat het ons weten via dit formulier. Wij houden je dan op de hoogte als de inschrijving echt van start gaat.

Bronvermelding afbeelding: Een volkssportspeurtocht door Hongarije: zsákbanfutás, Sportimonium vzw, CC BY-NC-SA

Back to site top