Kijk de GEO bijeenkomst terug! Over HISGIS, World Historical  Gazetteer en Erfgeo

Kijk de GEO bijeenkomst terug! Over HISGIS, World Historical Gazetteer en Erfgeo

Veel datasets hebben geocomponenten. Van steden, regio’s tot wateren en specifieke adressen. Als frisse start van het jaar hebben we op 8 januari een drietal ontwikkelingen, en daarmee kansen en mogelijkheden verkend.

Kijk de drie presentaties terug op Youtube.

  • HisGIS – toelichting door Thomas Vermaut (Humanities Cluster, KNAW)

HisGIS staat voor Historisch Geografisch Informatiesysteem. De fundering bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster uit de Franse tijd. Te beschouwen als de eerste systematische en complete inventarisatie van bodem, bezit en kapitaal over drie miljoen percelen in Nederland. Op deze fundering sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan, waarmee het veel mogelijkheden biedt voor hedendaagse toepassingen.

De presentatie van Thomas: HisGis_presentatie.

  • World Historical Gazetteer – toelichting door Rombert Stapel (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)

De World Historical Gazetteer indexeert data over plaatsen uit historische bronnen. De data is afkomstig van onderzoeksprojecten en individuen die het verleden vanuit vele disciplinaire perspectieven bestuderen. Op basis van een gigantische, groeiende bak aan wetenschappelijke gegenereerde onderzoeksgegevens met plaats en tijd als uitgangspunt kunnen redenaties worden gebouwd en visualisaties gemaakt. Na verloop van tijd zal een grote verscheidenheid aan verbindingen tussen plaatsen ontstaan.

De presentatie van Rombert: WHG_presentatie.

  • Erfgeo.nl / Geothesaurus – toelichting door Joop Vanderheiden (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Erfgeo is een thesaurus met tienduizenden (historische) plaatsnaamvarianten. Alleen voor Utrecht al 37, waaronder Uytrecht, Uuytrechten en Traiectum. Omdat we uit veel bronnen ook de periode kunnen halen waarin een naamvariant gebruikt werd, kan je mooi zien wanneer welke variant in zwang was. Via Erfgeo.nl is de Geothesaurus doorzoekgemaakt (inclusief API).

De presentatie van Joop: Historische_geocoder_presentatie.

Afbeelding: Screenshot van HisGis – de ‘lappendeken’ van de provincie Utrecht.

Back to site top