De LDWizard is klaar voor gebruik!

De LDWizard is klaar voor gebruik!

De LDWizard is een recent verschenen tool. Een tovenaar die je helpt bij het omzetten van een CSV-bestand met collectiegegevens naar linked data. De Kracht van Linked Data is dat losse datasets via het web aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dit is nu bereikbaar voor iedereen met erfgoeddata.

Met je data in het internationale netwerk hangen

Meer informatie over deze ware tovenaar met data lees je in dit artikel waarin mede-initiatiefnemer Ivo Zandhuis wordt geïnterviewd: ‘Het is toch cool dat je aan het eind van de rit met je linked data hangt in het internationale netwerk van erfgoeddata! Stonden de data eerst nog op een usb-stick, nu zijn ze onderdeel van het hele web.’

Bekijk de korte video-instructie van Triply, de ontwikkelaar, waarna je de LDWizard al redelijk onder de knie moet kunnen hebben. Hier ook meer uitleg over hoe de tool te gebruiken via https://ldwizard.netwerkdigitaalerfgoed.nl/

Enige vereiste is basis-ICT kennis en/of collectiedatabeheer en het uploaden van een CSV bestand. Veel database- en spreadsheetprogramma’s (zoals MS Access en MS Excel) hebben de mogelijkheid om data in CSV (Comma Seperated Values) formaat op te slaan.

Back to site top