Terugkijken: HackaLOD Online sessie over Personen

Terugkijken: HackaLOD Online sessie over Personen

Erfgoedinformatie gaat vaak over mensen.

Belangrijke en minder belangrijke, of bekende en onbekende personen uit het verleden. Veel mensen komen in verschillende bronnen voor. Meer weten over hoe die tal van bronnen en andere gerelateerde historische persoonsgegevens met elkaar verbonden kunnen worden? Met maar liefst acht experts zijn we op 5 februari dieper in de personen-datamaterie gedoken.

1. Bronnen voor historische persoonsinformatie – Bob Coret 

Bob Coret werkt voor het Bruikbaar team van het Netwerk Digitaal Erfgoed, maar levert ook online genealogische diensten voor stamboomonderzoekers. Hij trapte deze bijeenkomst af met een toelichting op twee interessante datasets.

  • In een “gecureerde” dataset worden Tweede Wereldoorlogslachtoffers die op Genealogie Online staan, gekoppeld aan het kamp (uit de WOII thesaurus) waarin zij overleden zijn, en aan andere web-gebaseerde WOII bronnen. 
  • De tweede dataset bevat historische persoonsgegevens in archiefdocumenten op Open Archieven. Open Archieven verzamelt de genealogische gegevens van archieven en linkt deze naar onder andere het historische weer, historische kaarten, volkstellingen, online stambomen en het biografisch portaal. Bob vertelde over hoe deze informatie is opgebouwd en weer hergebruikt kan worden.

De presentatie van Bob.

2. Onderzoek naar historische persoonsgegevens (HSN / LINKS) – Richard Zijdeman, Ruben Schaik en Joe Raad

Voor wetenschappelijk onderzoek naar demografische en sociale ongelijkheid, wordt sinds decennia gebruik gemaakt van de Historische Steekproef Nederland. Het streven hiervan is om levensgeschiedenissen zo volledig mogelijk te construeren voor een representatief deel van de negentiende- en begin twintigste-eeuwse bevolking in Nederland. Meer recent is de LINKS database, waarbij zoveel mogelijk alle geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten in Nederland aan elkaar gelinkt worden.

Richard Zijdeman, chief innovation officer bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, gaf met twee collega’s uitleg en context over de opbouw en toepassingen van HSN en LINKS. Meer informatie op de website van HSN.

  • Een korte introductie op LINKS en het verschil met HSN door Richard Zijdeman.
  • Historicus Ruben Schalk over het gebruik van LINKS.
  • Joe Raad (in het Engels) over software die hij in CLARIAH schreef om bronnen uit de burgerlijke stand met elkaar te linken. 

De presentaties van Ruben Schalk en Joe Raad

3. RKDArtists, de bron voor kunstenaars informatie – Arne Wossink

Arne Wossink, informatiespecialist bij het RKD, vertelde over de manier waarop RKD werkt aan het opbouwen van een zo volledig mogelijk informatiebron over Nederlandse kunstenaars. Deze thesaurus, RKDArtists wordt breed gebruikt door Nederlandse erfgoedinstellingen en vormt daarmee een belangrijke ingang voor erfgoedinformatie. RKDArtists is ook verbonden met de internationale ULAN (Union List of Artist Names) thesaurus van Getty.

Beide thesauri zijn beschikbaar als Linked Open Data, van RKDArtists op het NDE-Dataplatform. Arne gaf ons een kijkje achter de schermen van RKDArtists. Meer informatie op de website van RKDArtists en ULAN.

4. Korte interventie: AI scriptieproject – Simon Dirks

HackaLOD 2019 deelnemer Simon Dirks is bezig met een onderzoek naar een app dat in kunstmusea te gebruiken is. Voor zijn masterscriptie in kunstmatige intelligentie heeft Simon een systeem ontwikkeld dat via publiekelijk beschikbare informatie (momenteel Wikidata en RKDartists) relaties tussen kunstwerken kan vinden. Het hoofddoel hiervan is om museumbezoekers inzicht te geven in hoe de kunstwerken die ze tegenkomen aan elkaar gerelateerd zijn.

Voorbeeld van een relatie: beide kunstenaars waren linkshandig.

Het systeem is domein onafhankelijk opgezet, en dus ook toepasbaar voor bijvoorbeeld relaties tussen historische figuren, gebouwen, etc. Momenteel doet Simon onderzoek naar wat voor (kunst-gerelateerde) relaties men het boeiendst vindt. Feedback is welkom in deze survey.

5. Golden Agents, bekende en onbekende personen uit de zeventiende en achttiende eeuw – Harm Nijboer & Leon van Wissen

Data-onderzoekers Harm Nijboer (UvA) en Leon van Wissen (UvA) werken in het kader van het Golden Agents project aan het in kaart brengen van bekende en onbekende personen uit de zeventiende en achttiende eeuw.

Schilderkunst, grafiek, boekproductie en andere creatieve industrieën van de Nederlandse Gouden Eeuw staan voortdurend in de belangstelling van wetenschappers uit verschillende disciplines. Helaas zorgen hun onderzoeksresultaten, ontwikkelde tools en producten voor fragmentatie en korte-termijn oplossingen. Het ‘Golden Agents’ project ontwikkelt een duurzame infrastructuur waarmee verspreide bronnen over creatieve industrieën in de Gouden Eeuw met elkaar verbonden via linked open data. Harm en Leon gaven een rondleiding via de data die in dit project wordt opgebouwd:

  1. Bekende personen uit de zeventiende en achttiende eeuw en een database daarvoor als knooppunt/hub
  2. Onbekende personen uit de zeventiende en achttiende eeuw en een ontologie om die uit te drukken in LOD
  3. Een voorbeeld van een dataset die meerdere (linked) datasets met elkaar verbindt. 

De presentatie van Leon van Wissen en Harm Nijboer


Bronvermelding foto: ‘Kinderen spelen met aanspoelrommel, 1953’ Fotocollectie Anefo, Nationaal Archief

Back to site top